Privacy verklaring AVG

 

 

Algemeen

Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met dit Privacyreglement willen wij u nader informeren over ons beleid.

Welke gegevens worden er bij Salon Rozalien gebruikt?

Salon Rozalien kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw IP-adres
• Uw BSN-nummer
• Uw gegevens over uw zorgverzekeraar
• Uw medische gegevens/ gegevens over uw gezondheidstoestand
• De voortgang van uw behandeling
• Gegevens over de betaling/ vergoeding van uw behandeling
• Andere gegevens die noodzakelijk zijn voor uw behandeling

Hoe komen wij aan de gegevens?

Praktijk voor (medische) pedicure, permanente make-up, huidverbetering en huidverzorging Salon Rozalien kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u of uw vertegenwoordiger deze mondeling of schriftelijk vertrekt aan Salon Rozalien. Daarnaast kunnen wij gegevens ontvangen van verwijzers of zorgverzekeraars.

Waarom heeft Salon Rozalien gegevens van u nodig?

Salon Rozalien verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

• Het behandelen van de klant/patiënt volgens behandelplan.
• Contact met u op te kunnen nemen.
• Of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kan worden.
• Het indienen van zorgkosten bij de zorgverzekeraars, zorggroepen of podotherapeuten.
• Financiële administratie
• Goede werking van de website
• Het uitvoeren van (anonieme) patiënt tevredenheidsonderzoeken

Er worden alleen persoonsgegevens gebruikt voor gerechtvaardigde doeleinden die overeenkomen met de doeleinden van het behandeltraject. Er zal geen overbodige informatie worden verwerkt/verstrekt.

Voorwaarden en toestemming

Door een afspraak te plannen geeft u automatisch toestemming tot behandeling en daarmee het verwerken van uw gegevens. Deze toestemming kan altijd worden gestaakt. Daarvoor neemt u contact op met Salon Rozalien. Bij patiënten onder de 16e dient een verantwoordelijke toestemming te verlenen.

Hoe lang bewaart Salon Rozalien uw gegevens?

Salon Rozalien bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

Delen met anderen

Salon Rozalien verstrekt uw persoons- en medische gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoeren van medische voetzorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Salon Rozalien worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
Waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website www.rozalien.nl. Salon Rozalien gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rozalien.nl
Salon Rozalien zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Salon Rozalien neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Salon Rozalien maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in de verkeerde handen vallen.

Uw dossiergegevens worden beheerd door een gegevensverwerker in de paramedische sector die gespecialiseerd is in de bescherming van persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Salon Rozalien verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Salon Rozalien via info@rozalien.nl

Wie is er verantwoordelijk voor de beveiliging van persoonsgegevens binnen Salon Rozalien?

Bij Salon Rozalien is Rozalien de Groot verantwoordelijk voor het verwerken van gegevens binnen Salon Rozalien. De verantwoordelijke, in dit geval Rozalien de Groot, en iedereen die onder haar valt, zijn verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens. Deze verplichting vloeit voort uit het beroep huidverzorging en (medische) voetzorg of de arbeidsovereenkomst van diegene.

Salon Rozalien is als volgt te bereiken:

Postadres: Middelland 1, 4617MH Bergen op Zoom
Vestigingsadres: Middelland 1, 4617MH Bergen op Zoom
Inschrijvingsnummer handelsregister KVK 20109838

Telefoon: 0164-273230
E-mailadres: info@rozalien.nl